Ontwerpen met De Wijkbekijker

De Wijkbekijker is een initiatief voor scholen waarin de wijk waarin de school staat centraal staat. Met behulp van een digitaal lespakket gaan kinderen samen met hun leerkracht op onderzoek uit in de wijk. Welke gebouwen, kunstwerken, beelden en teksten vallen op? Hoe hebben kunstenaars, architecten en vormgevers dit gemaakt? In dit lespakket komen alle aspecten van vormgeing aan bod en ervaren de kinderen een ontwerpproces, vanaf ontwerp tot uitvoering en presentatie.

Kijk hieronder hoe dit eraan toe gaat!

Andere berichten: